شرکت سهامی عام و کنسرسیوم صنایع مادر بادران پارس نیرو گستر خاوران BPN

طراح، مجری و بهره بردار نیروگاه های بادی و سایر انرژی های نو ، فسیلی، نفت ، گاز و پتروشیمی در ایران و آسیا

BPN